ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 
 

 

З А П О В Е Д № РД09-3310/ 18.11.2020 г. за носенето на лични предпазни средства.

Уважаеми родители,

В изпълнение на препоръки на Министъра на Образованието ежедневно ще Ви информираме за епидемиологичната обстановка в ОУ „ Христо Ботев“, чрез платформата Shkolo.bg.

 

Бъдете здрави!    

С уважение,

Калина Белева                                                                                                                                                                                                                    12.11.2020г.

 

 

Уважаеми родители,

На заседанието на Областната оперативна организация се взема решение:

От утре 12.11.2020г. до 25. 11.2020г. (включително) всички ученици от VI и VII клас да преминат в електронно обучение, което ще се осъществи чрез онлайн платформата Тимс.

Учениците имат нова учебна програма.

Молим за съдействие от Вашата страна и за сериозно отношение към децата към учебния процес.

Благодарим Ви предварително!

Бъдете здрави!

С уважение,

Калина Белева                                                                                                                                                                                11.11.2020г.

Седмична програма за VI и VII клас от 11.11.2020 г. до 25.11.2020 г.

Психологическа консултация и подкрепа за предодоляване на последствията от кризата, породена от пандемията. График.

 

Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична институция

 

 

ВАЖНО СЪБОЧЕНИЕ: 01.10.2020Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

галерия 

 

График на откриване на учебната 2020/2021 година в

ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Сарафово при условия на COVID 19 .

 

9,00 ч. - Iа и Ib клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете /

Забележка: Моля, децата да се присъединят само от родителите

/ ще се разреши до двама съдружници на дете /

9,30 ч. – II и III клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете/

Забележка: Без родители

10,00 ч. – IVа и  IVб клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете/

Забележка: Без родители

10,30 ч. – Vа, Vб, VI и VII клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете/

Забележка: Без родители

 

 

Внимание: Влизането в училището за всички класове ще става през централния вход , а напускането – през страничния вход.

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ГРАФИКА!

 

 

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

 

КЛАС ДАТА/ЧАС МЯСТО
08.09.2020г. от 17:30 часа В двора на училището
II 04.09.2020г. от 17:30 часа В двора на училището
III 10.09.2020г. от17:30 часа В двора на училището
IV 04.09.2020г.  от17:30 часа В двора на училището

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

КЛАС

ДАТА/ЧАС

VA

10.09.2020 г. от 17:30 часа

VБ

10.09.2020 г. от 17:30 часа

VI

10.09.2020 г. от 17:30 часа

VII

10.09. 2020 г.  от 17:30 часа

 

 

ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

 

 

Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост  е български официален празник, честван на 24 май. На този ден в България се намира българската просвета, култура и създаване на глаголицата от Кирил и Методий, известни повече и като Солунски братя.

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

 

Заповед № РД-06-146 / 01.04.2020 г. за утвърждаване на вашия план план-прием в VIII клас в област Бургас за учебник 2020/2021 г.

* приложение 1 към заповедта

* приложение 2 към заповедта

 

НА 11. 05. 2020г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ПРОВЕДОХА ОНЛАЙН ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

 

9 МАЙ ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

ПОСВЕТЕН НА МИРА И ЕДИНСТВОТО В ЕВРОПА

 

На 6 май се регистрирайте Гергьовден, един от най-добрите български празници. Учители и ученици от ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Сарафово поздравява всички всички с празника.

                                       ИФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

ЗАПОВЕД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

РАБОТНО ВРЕМЕ КОМИСИЯ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАЙ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТРУДА

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ отбелязват Денят на труда с творческа активност.

 

 

График на раздаване на индивидуални пакети по програма на Държавен фонд „Земеделие“, „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

 

ВЕЛИКДЕНСКИ ИЗЛОЖБА

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Обновена на 29.03.2020 г. Седмичка програма 

Резултати от анкета ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Сарафово

Удължава се срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.

Координационният съвет на ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Сарафово разпорежда мерки за безопасно провеждане на дистанционно обучение и работа в дигитална среда.

Психологическа подкрепа за ученици и родители може да получите като изпратите телефонен номер на email:ou.botev.psycholog@abv.bg  

Споделям линк с полезна информация как да разговаряте с децата си за COVID-19 : https://www.unicef.org/bulgaria/

Как тийнейджърите да съхранят психичното си здраве по време на епидемията с коронавирус https://www.unicef.org/bulgaria/ 

Пет съвета за родителите, които помагат нa децата си да се обучават дистанционноhttps://www.unicef.org/bulgaria/

 

ВАЖНО - ПРОТИВОРГИПНИ МЕРКИ

 

Уважаеми колеги, ученици и родители!

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка , призовавам всички от ОУ „ Христо Ботев“ , кв. Сарафово:

 1. Учениците да не напускат дома си, ако не е наложително и с решение на родителите , до 11.03.2020 г. включително.
 2. Да не се събират с приятели и съученици, където и да е.
 3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се налага да се срещат.
 4. Родителите да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства /гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпи и др./
 5. В училището да се използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена.
 6. Да бъдат търпеливи към служителите на училището, на които е възложено да се обработват всички работни маси на учениците с дезинфекциращ препарат.
 7. Всички да поемем своята отговорност за запазване на здравето на ученици, учители, родители и служители.
 8. Родителите да не посещават сградата на училището до момента на отмяна на повишената епидемиологична обстановка. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефона или по e - mail.
 9. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности до следващо съобщение.
 10.  Ние, служителите на ОУ „ Христо Ботев“, освен учители, сме и родители. Ще направим всичко по силите си , за да бъдат децата спокойни, да не всяваме паника, но в същото време да следим за своята и на учениците лична безопасност.
 11. Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57- МНЗ.

С уважение,

КАЛИНА БЕЛЕВА

ДИРЕКТОР

 

На 21.02.2020г. се проведе открит урок по литература с ученици от VI клас и г-н Борислав Комитов - учител по български език и литература на тема: "Възрожденският учител и учителят днес".

Те драматизираха сцени от глава „Радини вълнения“ от романа „Под игото“ от Иван Вазов.

 Учениците, облечени в традиционни български носии, показаха знания за творбата и нейния автор, изпяха възрожденски песни. С трепет и вълнение пресъздадоха образите на Рада Госпожина, Кириак Стефчов, Бойчо Огнянов и др. герои от първия български роман. На открития урок присъстваха г-жа Венета Иванова – ст. експерт по български език и литература в РУО-Бургас, г-жа Калина Белева – директор на училището, колеги и др. гости.

Специални благодарности на г-н Борислав Комитов и неговите ученици от VI клас за прекрасното представяне и емоциите, с които докоснахте сърцата и душите ни!

 

 

 

На 20. 02. 2020 г. в 1 клас се проведе открит урок по проект "Първокласно начало". 

Учениците демонстрираха отлични умения за работа с интерактивната дъска и таблети.

 

 

Отчет по чл 15А, А.Л.2 от ЗДОИ ЗА 2019 г.

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

 

20 декември 2019 г. патронен празник на ОУ „Христо Ботев“

6 декември 2019 г. / петък / неучебен ден за всички ученици.

 

Медалисти от олимпиада математика без граници.

 

 

Адмирации за достойно представяне и за двата нима в Общинското първенство по баскетбол, което се проверява на 16-17.11.2019г.
След като момчетата са паднаха в най-трудната група и са загубили от миналогодишните победители-отпаднаха от надпреврата.
Голямо БРАВО за отбора на момичетата.След великолепни мачове, които изграждат, те влязоха в призова 4ка на Бургас и се класифицират за финали и полуфинали, които ще изградят в началото на новата 2020 година.
Поздравявайте ги за отлично постигнати и им пожелавам успех и трябва да намерите най-предното класиране! 

 

Спортни дейности ОУ "Христо Ботев" 28.10.2019 г.