ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 
 

 

По случай 148 годишнина от гибелта на Васил Левски, ОУ „ Христо Ботев“ награди учениците с най-добри постижения от състезанието „Лъвски скок“. 

 

РЕД И ГРАФИК НА ДАЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ЗА ПЕРИОДА 30.11 ДО 21.12.2020 година

Седмичното разписание оставя непроменено

Контакт с училищния психолог може да осъществи на емайл; ou.botev.psycholog@abv.bg и телефон: 0899 15 2992

 

З А П О В Е Д № РД09-3310 / 18.11.2020 г. за носенето на лични предпазни средства .

Уважаеми родители,

При изпълнение на препоръки за Министър на Образованието ежедневно ще Ви информираме за епидемиологичната установка в ОУ „Христо Ботев“, чрез платформата Shkolo.bg.

 

Бъдете здрави!    

С уважение,

Калина Белева 12.11.2020г.

 

 

Уважаеми родители,

На заседанието на Областната оперативна организация се взема решение:

От утре 12.11.2020г. до 25. 11.2020г. (включително) всички ученици от VI и VII клас да преминат в електронно обучение, което ще се осъществи чрез онлайн платформа Тимс.

Учениците имат нова учебна програма.

Молим за съдействие от Вашата страна и за сериозно отношение към децата към учебния процес.

Благодарим Ви предварително!

Бъдете здрави!

С уважение,

Калина Белева                                                                                                                                                                                 11.11.2020г.

Седмична програма за VI и VII клас от 11.11.2020 г. до 25.11.2020 г.

Психологическа консултация и подкрепа за предодоляване на последствията от кризата, породена от пандемията. График.

 

Анкета за организация на учебния процес в епидемиологична институция

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: 01.10.2020Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

галерия 

 

График на откриване на учебната 2020/2021 година в

ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Сарафово при условия на COVID 19 .

 

9,00 ч. - Iа и Ib клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете /

Забележка: Моля, децата да се присъединят само от родителите

/ ще се разреши до двама съдружници на дете /

9,30 ч. – II и III клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете/

Забележка: Без родители

10,00 ч. – IVа и  IVб клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете/

Забележка: Без родители

10,30 ч. – Vа, Vб, VI и VII клас / тържествено откриване на учебната година в учебните стаи на класовете/

Забележка: Без родители

 

 

Внимание: Влизането в училището за всички класове ще става през централния вход , а напускането – през страничния вход.

МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО ГРАФИКА!

 

 

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА НАЧАЛЕН ЕТАП

 

КЛАС ДАТА/ЧАС МЯСТО
08.09.2020г. от 17:30 часа В двора на училището
II 04.09.2020г. от 17:30 часа В двора на училището
III 10.09.2020г. от17:30 часа В двора на училището
IV 04.09.2020г.  от17:30 часа В двора на училището

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

КЛАС

ДАТА/ЧАС

VA

10.09.2020 г. от 17:30 часа

V Б

10.09.2020 г. от 17:30 часа

VI

10.09.2020 г. от 17:30 часа

VII

10.09. 2020 г. от 17:30 часа