ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция
05.02.2020 г.                                   - междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни

23.09.2019г. -       почивен ден

28.10.2019г. -       почивен ден след местни избори

03.03.2020г. - Национален празник на България

01.05.2020г. - Ден на труда

06.05.2020г. - Ден на българската армия

25.05.2020г. - Ден на славянската писменост  
 

 

НВО 4 клас : 27 май - БЕЛ

                       28 май - МАТ

НВО 7 клас : 9 юни БЕЛ

                      11 юни МАТ

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Учители Начален етап

Мария Петкова

Класен ръководител на II клас
Катя Керина

Учител ЦДО II клас

Димитринка Янакиева 

Класен ръководител на III а клас

Надежда Георгиева

Учител ЦДО III a клас

Димитрана Колева

Класен ръководител на III б клас

Владимира Петрова

Учител ЦДО III б клас

Джена Скендерска - главен учител

Класен ръководител на IV а клас

Иванка Стоянова

Учител ЦДО IV a клас

Мария Статева

Класен ръководител на IV б клас

Гергана Михова

Учител ЦДО IV б клас

Татяна Сарафова

Класен ръководител на клас

Женя Стаматова

Учител ЦДОклас