ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция
05.02.2020 г.                                   - междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни

23.09.2019г. -       почивен ден

28.10.2019г. -       почивен ден след местни избори

03.03.2020г. - Национален празник на България

01.05.2020г. - Ден на труда

06.05.2020г. - Ден на българската армия

25.05.2020г. - Ден на славянската писменост  
 

 

НВО 4 клас : 27 май - БЕЛ

                       28 май - МАТ

НВО 7 клас : 9 юни БЕЛ

                      11 юни МАТ

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Летопис

За училището

Гласът на спомена

...Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и дело човешко. Според мярата за живот на една образователна институция, всяка годишнина означава история, опит, традиции.

Ние сме гласът на спомена.

Ние сме всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици.

Ние сме всички онези,чиито празници и делници са вдъхвали живот на училището.

Всички: директори, учители, ученици, родители, непедагогически и обслужващ персонал- всички, които  извървяват пътя до тази сграда не веднъж и свързват живота си с нея.

Затова днес гласът на спомена звучи истински съкровено, припомняйки си своята деветдесет годишна история...

 1924 година.

„ Училището е съградено със средства от селяните, а изграждането е колективен техен труд. Първите занятия започват на 16 декември 1924 година. Отделение имаше само първо поради липса на ученици от горните отделения.

Първа, която разчисти пътя за просветата в селото бе учителката Богдана Николова  - 25 годишна от град Стара Загора. Въпреки всички несгоди, тя вложи нерви и сили, но успя да изнесе пред бащите на учениците добри резултати.”

 

Виж повече...