ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция
05.02.2020 г.                                   - междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни

23.09.2019г. -       почивен ден

28.10.2019г. -       почивен ден след местни избори

03.03.2020г. - Национален празник на България

01.05.2020г. - Ден на труда

06.05.2020г. - Ден на българската армия

25.05.2020г. - Ден на славянската писменост  
 

 

НВО 4 клас : 27 май - БЕЛ

                       28 май - МАТ

НВО 7 клас : 9 юни БЕЛ

                      11 юни МАТ

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Учители Прогимназиален етап

Борислав Комитов

/кл. р-л VI клас/

учител по БЕЛ и География и икономика

Иванка Колева

учител по Математика и Информатика 

Мартин Димитров

учител по История и цивилизации

Атанас Петров

учител по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравбо образование

Силвана Александрова

/кл. р-л V клас/

учител по Английски език

Силвия Николова

учител по музика

Росица Борисова

/кл. р-л VII клас/

учител Физическо възпитание и спорт