ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Училищни мероприятия

 

 

 

🥇ПЪРВО място за София Яковлева от IV ,,б" клас в конкурса на Община Бургас и ЦПЛР за коледна картичка на тема "Рождество Христово".
Творбата на нашата ученичка спечели журито с въображение, талант и вяра в чудеса. Да повярваме и ние! Дядо Коледа тази година има по-специална мисия!
Светли празници ⭐ ! Бъдете здрави! 😊

        

Кристияна Генчева 5 клас    

Гергана Крумова 5 клас

Петър Димитров 5 клас

 

 

 

ЛЕТНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ