ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОЛАЧЕТА

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

          От 12.05.2020 г. започва записването за първи клас, което ще се проведе до 22.05. 2020 г..  Вашият избор е важен за децата ви. Дали детето Ви ще се чувства спокойно, дали ще успее да се ориентира в големия свят на възрастните, дали ще намери приятели, дали ще формира умения за учене, дали ще може да развива своите заложби… И още много, много въпроси, на които търсите отговор.

         Подходящото училище за вашето дете е това, което ще му осигури атмосфера на обич, приятелство, сигурност и ще му даде възможност да се разгърне. При нас детето ви ще бъде в центъра на педагогическото въздействие, където спокойно ще може да задава въпроси, където грешките няма да бъдат проблем, а път, по който да навлиза в света на науките. Свят, където добрите взаимоотношения са ВАЖНИ и неотменна част от целия процес на обучение и развитие. Където  ученици, родители, учители и ръководство са партньори и екипността е условието за добра работа и успех на детето. Основната ни задача е формирането на качества, които ще изведат детето ви успешно в бъдещето.

         В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово основен принцип в работа е диалогичността, изслушване на различни мнения и вземане на решения на основата на екипността. В центъра на нашата работа винаги е поставено ДЕТЕТО и неговото развитие. Усилено въврим по  път на обновление, път към съвременно образование, път към модернизация, създаване на спокойна, защитена и творческа атмосфера за работа и сътрудничество на всички нива – ученици, родители, учители, непедагогически персонал, институции.

        В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово вашето дете ще бъде обичано и уважавано като личност, ще му дадем шанс за развитие, самочувствие, умения да се справя самò при критични ситуации, да взима самостоятелни решения и да разгърне потенциала си, умело водено от креативни, съвременни и компетентни учители. Ние сме училище, което ще даде на детето ви паспорт за бъдещето.

        Педагогически екип, който ще поеме децата ви от първи клас:

        Г-жа Джена Скендерска – класен ръководител - кратко представяне

        Г- жа Надежда Георгиева – класен ръководител - кратко предствяне

        Г- жа Гергана Михова – Учител ЦДО - кратко представяне

        Г- жа Иванка Стовнова – Учител ЦДО - кратко представяне

       

Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

        Може да използвате на горещите линии на телефоните на:

        ДИРЕКТОР: Калина Белева – 056/872389, 0879077020

        ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Димитрана Колева – 0886740824

        или на посочените имейли :           ouhrbotevsarafovo@abv.bgdimitrana.koleva@gmail.com,

               dskenderska@abv.bgnadqnew@abv.bgva4eto_st@abv.bg,geri_mihova1977@abv.bg

       

За Ваше улеснение от 12.05.2020г. до22.05.2020г. от 08:00 часа до 14:30 часа в ОУ" Христо Ботев" ще има дежурен учител, които ще Ви помогне при кандидастването и оформянето на документите. Предвид епидемичната обстановка при посещение в ОУ "Христо Ботев", носете лични предпазни средства - маска за лице и ръкавици. В сградата ще се допуска по един родител.

Очакваме Ви с нетърпение!

 

Информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2020/ 2021 година

Приемът на ученици в Първи клас се извършва чрез

 ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА на Община Бургас

или на място в училището. 

 

Запознайте се със следните документи:

Заповед на Директора на ОУ " Христо Ботев" кв. Сарафово

Етапи 

Правила за прием на деца в ПЪРВИ клас в Общински училища

на територията на Община Бургас