ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция
05.02.2020 г.                                   - междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни

23.09.2019г. -       почивен ден

28.10.2019г. -       почивен ден след местни избори

03.03.2020г. - Национален празник на България

01.05.2020г. - Ден на труда

06.05.2020г. - Ден на българската армия

25.05.2020г. - Ден на славянската писменост  
 

 

НВО 4 клас : 27 май - БЕЛ

                       28 май - МАТ

НВО 7 клас : 9 юни БЕЛ

                      11 юни МАТ

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

НВО и Прием – VII клас

 

 

Национално външно оценяване и прием след Основно образование

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране 

Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

 

Адресът са priem.mon.bg . 

 

 

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване

 

 

График на дейностите за приемане на ученици след Основно образование

 

 

Заповед – Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии

 

 

Кодове на професии и специалности с балообразуване за прием в VIII клас 11.06.2018г.

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

 

Български език и литература

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

 

Математика

 

 

Музика

 

 

Изобразително изкуство