ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

На 20 ноември 2018 г. се проведе открит урок по Волейбол с участието на треньори от ВК "Нефтохимик 2010" - Т. Дремсизов и В. Стоилов.

Всички ученици от третите класове се включиха активно в игрите, и се радваха на професионална демонстрация, атрактивни подавания и забивки, характерни за волейболната игра.

Докоснаха се до магията на спорта.

Организатор на мероприятието е Г-жа Р. Борисова - учител по ФВС.