ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. - есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. - коледна ваканция
05.02.2020 г.                                   - междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни

23.09.2019г. -       почивен ден

28.10.2019г. -       почивен ден след местни избори

03.03.2020г. - Национален празник на България

01.05.2020г. - Ден на труда

06.05.2020г. - Ден на българската армия

25.05.2020г. - Ден на славянската писменост  
 

 

НВО 4 клас : 27 май - БЕЛ

                       28 май - МАТ

НВО 7 клас : 9 юни БЕЛ

                      11 юни МАТ

 

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Харта на клиента

Вътрешни правилаза организация на административно обслужване

1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

1.1 Заявление

2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища

2.1 Заявление

3. Приемане на ученици в V клас

3.1. Заявление

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

4.1 Заявление

5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

5.1. Заявление

6. Издаване на дубликати

6.1. Заявление 

7. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 за брутно трудово възнаграждение или доход

7.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 забрутно трудово възнаграждение или доход

8. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигурителен/ трудов стаж

8.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигурителен/ трудов стаж