ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

ОУ „ Христо Ботев“ , кв. Сарафово кандидатства и печели европейски проект по Програмата „Еразъм+“.

Номер на проекта: 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127610

Тема на проекта: " Нови и стари педагогики, ориентирани към учениците за по- качествено образование"

Вид дейност: КД1, сектор „Училищно образование“

Начална дата на проекта: 01.06.2023 г.

Крайна дата на проекта: 31.05.2024 г.

бр. участници : 6 педагогически специалисти

Продължителност на проекта: 12 месеца

ОУ „Христо Ботев“ в Сарафово превърна Деня на земята в празник - отразено от Дарик радио - Диана Бедросян 

Темата за устойчив и зелен живот е все по-популярна, но е нелека задача за всеки – учител, ученик, родител. Именно се провежда обучение на учители от няколко български училища, включително и на учители от ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово, на тема „Нови и стари практики, ориентирани към учениците за по–добро образование“, по европейската програма „Еразъм +“. По време на обучението бяха изучавани, практикувани и затвърдени изпитани практики и съвети за това как да се засяга темата за опазването на околната среда в часовете на учениците и извън тях. За това, че е ориентирана към дейностите на методите, които се провеждат в близост до природата, има своя педагогическа цел и е насочена към личностното развитие на учениците и израстването им като отделни личности.

Зелената педагогика, опазването на околната среда и по-доброто разбиране на проблемите, които застрашават като важна и значима тема. С такова цел се провежда и обучение, заложено в Програмата за вътрешна квалификация на кадрите в ОУ „Христо Ботев“, за да се утвърди интегрирането й във всичко, което правим с децата в класната стая, с идеята трайните нагласи да дадат отражение и отвъд нея . 

Опитвайки нови неща и преминавайки през един процес заедно с децата е един добър рецепта за успех. Те, децата, също като нас, учителите, имат нужда от информация, възможности да размишляват и обсъждат, добри примери и интересни инициативи. С две думи – да учат активно, чрез действие.

 

В заключение, Зелената педагогика и обучението за околната среда разглеждат елементите от нашия свят, които влияят върху околната среда и работят върху решенията на тези проблеми. Основната идея е учениците да участват в инициативи, които не просто информират, но предават посланието да са активни в това да опазват околната среда. Тук, разбира се, се използват умения от различни предмети в училище, като социално-емоционално учение, критично мислене, методи за намиране на решения и анализ на различни гледни точки. Това са игрите, изкуството, спортовете, излетите… природата. С помощта на близки до реалните ситуации, които понякога изваждат потребителите от зоната им на комфорт и ги карат да мислят и действат като отделен човек или в група. С преследване на най-съкровените цени, които са водени и водят човечеството напред. С търсене на най-трудното в днешно време умение – да нямаш притеснение да изразиш чувствата си, да се вслушаш в гласа на заобикалящия те свят, да направиш изводи и заключения. Заедно с участието на колегите по този проект беше организирана среща на кръгла маса в ОУ „Климент Охридски“ – гр. Бургас, с цел да се обменя информация, опит и преживявания.

Екипът по проект "Нови и стари педагогики, ориентирани към учениците за по - качествено образование" по програма Еразъм + КД 1
023-1-BG01- KA122-SCH-000127610, участваха в представянето на колегията от проект "Зелена педагогика" по програма Еразъм + за провежданите дейности и споделете опит и бъдещи планове по програмата. 
На срещата, в ДГ Ален мак" , присъстваха гости от ДГ "Райна Княгиня", ДГ "Синчец".

 

На 22 април над половин милиард души в целия свят се отбелязва Международният ден на Земята и чрез различни инициативи обединяват усилията си в защитата на планетата ни и природата. Учениците от 1 и 2 класна ОУ „Христо Ботев“, кв. Сарафово, съвместимо със своите родители се включва в изграждането на арт-инсталации и изработването на картини от природни материали. Като училище, участник в проекта Еразъм + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127610, Нови и стари педагогики, ориентирани към учениците за по-качествено образование – за това родителите и учениците с радост, желание и много емоции се ориентират към дейности и методика, която се провежда в близост до природата, има своя педагогическа цел и е насочена към личностното развитие на учениците и израстването им като отделни личности.

Събитието е отразено от Дарик радио и в електронното издание на училищния вестник „Ботеви хоризонти“.

Всички знаем и искаме всеки ден около нас да е чисто и красиво. Учим се да живеем щастливо, бъдете щастливи и вие!

 

Проектните дни в ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово са винаги вълнуващи и зареждащи! Един от тях (на 25.10.2023 г.) отведе нашите ученици до вълшебната местност "Пода", разположена в южния край на Бургас. Това е едно от малкото места в Европа, където на площ от едва 1 кв. км са установени 315 вида птици – ¼ от всички видове в Европа! Дейностите установени през този ден са част от Проекта Еразъм + 2023-1-BG01-KA122-SCH-000127610, "Нови и стари педагогики, ориентирани към учениците за по-качествено образование"

Радваме се, че имахме възможността да се потопим в магията на природата!