ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

100 години

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

 

ПРОГРАМА  100 години  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

КОЛЕДНО ИЗДАНИЕ -  БОТЕВИ ХОРИЗОНТИ

мартенско издание - БОТЕВИ ХОРИЗОНТИ

Великденско издание - БОТЕВИ ХОРИЗОНТИ

Юбилейно издание - БОТЕВИ ХОРИЗОНТИ

 

Поздравителен адрес от проф. Галин Цоков - министър на образованието и науката 

Поздравителен адрес от Димитър Николов - кмет на Община Бургас

Поздравителен адрес от Д.ик.н. Янка Такева

Поздравителен адрес от Петя Петрова - началник от РУО Бургас

Поздравителен адрес от Костадин Андонов - Общински съветник, град Бургас

Поздравителен адрес от Пейко Стоев - директор на СУ "Димчо Дебелянов"

Поздравителен адрес от Йорданка Николова - директор на ОУ "Йорданка Николова"

Поздравителен адрес от Дияна Петкова - директор на ОУ "Антон Страшимиров"

Поздравителен адрес от Фотинка Въргова - директор на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

Поздравителен адрес от Пепа Запряножа - директор на ОУ "Елин Пелин"

Поздравителен адрес от Марияна Стефанова - директор на ОУ "Васил Априлов"