ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Учители Прогимназиален етап

Борислав Комитов

/ кл. р-л VA клас /

Учител по български език и литература и фолклор

Деяна И. Манолова

Учител по български език и литература и английски език

Невена Стоянова

/ кл. р-л VБ клас /

Учител по математика и информатика 

Бонка А. Милчева

Учител по математика и физика и астрономия

Анелия Георгиева

Учител по история и цивилизации и география и икономика

Атанас Петров

/ кл. р-л VI  клас /

Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

Силвана Александрова

/ кл. р-л VII клас /

Учител по английски език

Силвия Николова

Учител по музика

Росица Борисова

/ кл. р-л VI Б  клас /

Учител по физическо възпитание и спорт