ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

НВО и Прием – VII клас

 

 

Национално външно оценяване и прием след Основно образование

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране 

Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

 

Адресът са priem.mon.bg . 

 

 

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване

 

 

График на дейностите за приемане на ученици след Основно образование

 

 

Заповед – Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии

 

 

Кодове на професии и специалности с балообразуване за прием в VIII клас 11.06.2018г.

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

 

Български език и литература

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

 

Математика

 

 

Музика

 

 

Изобразително изкуство