ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

НВО и Прием – VII клас

 

 

Национално външно оценяване и прием след Основно образование

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране 

Родителите могат да подават онлайн заявление за кандидатстване на децата след 7 клас в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

 

Адресът са priem.mon.bg . 

 

 

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване

 

 

График на дейностите за приемане на ученици след Основно образование

 

 

Заповед – Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии

 

 

Кодове на професии и специалности с балообразуване за прием в VIII клас 11.06.2018г.

 

 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

 

Български език и литература

Критерии за оценяване на преразказ с дидактическа задача

 

Математика

 

 

Музика

 

 

Изобразително изкуство