ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Летопис

За училището

Гласът на спомена

...Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и дело човешко. Според мярата за живот на една образователна институция, всяка годишнина означава история, опит, традиции.

Ние сме гласът на спомена.

Ние сме всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици.

Ние сме всички онези,чиито празници и делници са вдъхвали живот на училището.

Всички: директори, учители, ученици, родители, непедагогически и обслужващ персонал- всички, които  извървяват пътя до тази сграда не веднъж и свързват живота си с нея.

Затова днес гласът на спомена звучи истински съкровено, припомняйки си своята деветдесет годишна история...

 1924 година.

„ Училището е съградено със средства от селяните, а изграждането е колективен техен труд. Първите занятия започват на 16 декември 1924 година. Отделение имаше само първо поради липса на ученици от горните отделения.

Първа, която разчисти пътя за просветата в селото бе учителката Богдана Николова  - 25 годишна от град Стара Загора. Въпреки всички несгоди, тя вложи нерви и сили, но успя да изнесе пред бащите на учениците добри резултати.”

 

Виж повече...