ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

31.05.2023 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Летопис

За училището

Гласът на спомена

...Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и дело човешко. Според мярата за живот на една образователна институция, всяка годишнина означава история, опит, традиции.

Ние сме гласът на спомена.

Ние сме всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици.

Ние сме всички онези,чиито празници и делници са вдъхвали живот на училището.

Всички: директори, учители, ученици, родители, непедагогически и обслужващ персонал- всички, които  извървяват пътя до тази сграда не веднъж и свързват живота си с нея.

Затова днес гласът на спомена звучи истински съкровено, припомняйки си своята деветдесет годишна история...

 1924 година.

„ Училището е съградено със средства от селяните, а изграждането е колективен техен труд. Първите занятия започват на 16 декември 1924 година. Отделение имаше само първо поради липса на ученици от горните отделения.

Първа, която разчисти пътя за просветата в селото бе учителката Богдана Николова  - 25 годишна от град Стара Загора. Въпреки всички несгоди, тя вложи нерви и сили, но успя да изнесе пред бащите на учениците добри резултати.”

 

Виж повече...