ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Летопис

За училището

Гласът на спомена

...Отшумяват години, десетилетия. Времето е най-сигурният критерий за всяка духовна ценност и дело човешко. Според мярата за живот на една образователна институция, всяка годишнина означава история, опит, традиции.

Ние сме гласът на спомена.

Ние сме всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици.

Ние сме всички онези,чиито празници и делници са вдъхвали живот на училището.

Всички: директори, учители, ученици, родители, непедагогически и обслужващ персонал- всички, които  извървяват пътя до тази сграда не веднъж и свързват живота си с нея.

Затова днес гласът на спомена звучи истински съкровено, припомняйки си своята деветдесет годишна история...

 1924 година.

„ Училището е съградено със средства от селяните, а изграждането е колективен техен труд. Първите занятия започват на 16 декември 1924 година. Отделение имаше само първо поради липса на ученици от горните отделения.

Първа, която разчисти пътя за просветата в селото бе учителката Богдана Николова  - 25 годишна от град Стара Загора. Въпреки всички несгоди, тя вложи нерви и сили, но успя да изнесе пред бащите на учениците добри резултати.”

 

Виж повече...