ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административно обслужване

1. Преобразуване на учениците в държавните и в общинските училища

1.1 Заявление

1.1. Заявление по чл. 110 ал.2, т.2

2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

2.1 Заявление

3. Приемане на ученици във V клас

3.1. Заявление

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

4.1 Заявление

5. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

5.1. Заявление

6. Издаване на дубликати

6.1. Заявление 

7. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 2 за брутно трудово въвеждане или доход

7.1.

8. Заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3 за осигуряване/ трудов стаж

8.1 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на Удостоверение образец УП 3  за осигуряване/ трудов стаж