ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

 

                                                                                                                                                      

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОЛАЧЕТА

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

          От 11.05.2023 г. започва записването за първи клас, което ще се проведе до 22.05. 2023 г..  Вашият избор е важен за децата Ви. Дали детето Ви ще се чувства спокойно, дали ще успее да се ориентира в големия свят на възрастните, дали ще намери приятели, дали ще формира умения за учене, дали ще може да развива своите заложби… И още много, много въпроси, на които търсите отговор.

         Подходящото училище за вашето дете е това, което ще му осигури атмосфера на обич, приятелство, сигурност и ще му даде възможност да се разгърне. При нас детето Ви ще бъде в центъра на педагогическото въздействие, където спокойно ще може да задава въпроси, където грешките няма да бъдат проблем, а път, по който да навлиза в света на науките. Свят, където добрите взаимоотношения са ВАЖНИ и неотменна част от целия процес на обучение и развитие. Където  ученици, родители, учители и ръководство са партньори и екипността е условието за добра работа и успех на детето. Основната ни задача е формирането на качества, които ще изведат детето ви успешно в бъдещето.

         В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово основен принцип в работата е диалогичността, изслушване на различни мнения и вземане на решения на основата на екипността. В центъра на нашата работа винаги е поставено ДЕТЕТО и неговото развитие. Усилено върим по  път на обновление, път към съвременно образование, път към модернизация, създаване на спокойна, защитена и творческа атмосфера за работа и сътрудничество на всички нива – ученици, родители, учители, непедагогически персонал, институции.

        В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово Вашето дете ще бъде обичано и уважавано като личност, ще му дадем шанс за развитие, самочувствие, умения да се справя самò при критични ситуации, да взима самостоятелни решения и да разгърне потенциала си, умело водено от креативни, съвременни и компетентни учители. Ние сме училище, което ще даде на детето ви паспорт за бъдещето.

             

Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

        Може да използвате следните телефонни номера :

        ДИРЕКТОР: Калина Белева – 056/872389, 0879077020

        ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Димитрана Колева – 0886740824

        или на посочените имейли :   info-200217@edu.mon.bg,   dimitrana.koleva@gmail.com

            

       

За Ваше улеснение от 11.05.2023г. до22.05.2023г. от 08:00 часа до 14:30 часа в ОУ" Христо Ботев" ще има дежурен учител, който ще Ви помогне при кандидастването в електронната система.

Очакваме Ви с нетърпение!

 

Информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2023/ 2024 година

Приемът на ученици в Първи клас се извършва чрез

 ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА на Община Бургас

или на място в училището. 

 

Запознайте се със следните документи:

Заповед на Директора на ОУ " Христо Ботев" кв. Сарафово

Етапи 

Правила за прием на деца в ПЪРВИ клас в Общински училища

на територията на Община Бургас