ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Разпределени по паралелки на учениците от I клас

за учебната 2022/2023 година

 

 

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОЛАЧЕТА

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

          От 11.05.2022 г. започва записването за първи клас, което ще се проведе до 20.05. 2022 г..  Вашият избор е важен за децата Ви. Дали детето Ви ще се чувства спокойно, дали ще успее да се ориентира в големия свят на възрастните, дали ще намери приятели, дали ще формира умения за учене, дали ще може да развива своите заложби… И още много, много въпроси, на които търсите отговор.

         Подходящото училище за вашето дете е това, което ще му осигури атмосфера на обич, приятелство, сигурност и ще му даде възможност да се разгърне. При нас детето Ви ще бъде в центъра на педагогическото въздействие, където спокойно ще може да задава въпроси, където грешките няма да бъдат проблем, а път, по който да навлиза в света на науките. Свят, където добрите взаимоотношения са ВАЖНИ и неотменна част от целия процес на обучение и развитие. Където  ученици, родители, учители и ръководство са партньори и екипността е условието за добра работа и успех на детето. Основната ни задача е формирането на качества, които ще изведат детето ви успешно в бъдещето.

         В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово основен принцип в работата е диалогичността, изслушване на различни мнения и вземане на решения на основата на екипността. В центъра на нашата работа винаги е поставено ДЕТЕТО и неговото развитие. Усилено върим по  път на обновление, път към съвременно образование, път към модернизация, създаване на спокойна, защитена и творческа атмосфера за работа и сътрудничество на всички нива – ученици, родители, учители, непедагогически персонал, институции.

        В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово Вашето дете ще бъде обичано и уважавано като личност, ще му дадем шанс за развитие, самочувствие, умения да се справя самò при критични ситуации, да взима самостоятелни решения и да разгърне потенциала си, умело водено от креативни, съвременни и компетентни учители. Ние сме училище, което ще даде на детето ви паспорт за бъдещето.

             

Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

        Може да използвате следните телефонни номера :

        ДИРЕКТОР: Калина Белева – 056/872389, 0879077020

        ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Димитрана Колева – 0886740824

        или на посочените имейли :           ouhrbotevsarafovo@abv.bgdimitrana.koleva@gmail.com,

            

       

За Ваше улеснение от 11.05.2022г. до20.05.2022г. от 08:00 часа до 14:30 часа в ОУ" Христо Ботев" ще има дежурен учител, който ще Ви помогне при кандидастването и оформянето на документите. 

Очакваме Ви с нетърпение!

Информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2022/ 2023 година

Приемът на ученици в Първи клас се извършва чрез

 ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА на Община Бургас

или на място в училището. 

 

Запознайте се със следните документи:

Заповед на Директора на ОУ " Христо Ботев" кв. Сарафово

Етапи 

Правила за прием на деца в ПЪРВИ клас в Общински училища

на територията на Община Бургас