ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2021 г. - 01.11.2021 г. вкл. - есенна
24.12.2021 г. - 03.01.2022 г. вкл. - коледна
01.02.2022 г. - между срочна 
01.04.2022 г. - 10.04.2022 г. вкл. - пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. - вторичен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. - изпит по български език и литература от национално външно оценяване (НВО) в края на VII и в Х клас
16.06.2022 г. - изпит по математика от национално външно оценяване в края на VII и в Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г.     -     І - III клас (14 учебни месеца)
15.06.2022 г.     -     IV - VІ клас (16 учебни месеца)
30.06.2022 г.     -     V - VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

 

РЕД И ГРАФИК НА ДАЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

 

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОЛАЧЕТА

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

          От 11.05.2021 г. започва записването за първи клас, което ще се проведе до 21.05. 2021 г..  Вашият избор е важен за децата Ви. Дали детето Ви ще се чувства спокойно, дали ще успее да се ориентира в големия свят на възрастните, дали ще намери приятели, дали ще формира умения за учене, дали ще може да развива своите заложби… И още много, много въпроси, на които търсите отговор.

         Подходящото училище за вашето дете е това, което ще му осигури атмосфера на обич, приятелство, сигурност и ще му даде възможност да се разгърне. При нас детето Ви ще бъде в центъра на педагогическото въздействие, където спокойно ще може да задава въпроси, където грешките няма да бъдат проблем, а път, по който да навлиза в света на науките. Свят, където добрите взаимоотношения са ВАЖНИ и неотменна част от целия процес на обучение и развитие. Където  ученици, родители, учители и ръководство са партньори и екипността е условието за добра работа и успех на детето. Основната ни задача е формирането на качества, които ще изведат детето ви успешно в бъдещето.

         В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово основен принцип в работата е диалогичността, изслушване на различни мнения и вземане на решения на основата на екипността. В центъра на нашата работа винаги е поставено ДЕТЕТО и неговото развитие. Усилено върим по  път на обновление, път към съвременно образование, път към модернизация, създаване на спокойна, защитена и творческа атмосфера за работа и сътрудничество на всички нива – ученици, родители, учители, непедагогически персонал, институции.

        В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово Вашето дете ще бъде обичано и уважавано като личност, ще му дадем шанс за развитие, самочувствие, умения да се справя самò при критични ситуации, да взима самостоятелни решения и да разгърне потенциала си, умело водено от креативни, съвременни и компетентни учители. Ние сме училище, което ще даде на детето ви паспорт за бъдещето.

             

Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

        Може да използвате горещите линии на телефоните на:

        ДИРЕКТОР: Калина Белева – 056/872389, 0879077020

        ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Димитрана Колева – 0886740824

        или на посочените имейли :           ouhrbotevsarafovo@abv.bgdimitrana.koleva@gmail.com,

            

       

За Ваше улеснение от 11.05.2021г. до21.05.2021г. от 08:00 часа до 14:30 часа в ОУ" Христо Ботев" ще има дежурен учител, който ще Ви помогне при кандидастването и оформянето на документите. 

Очакваме Ви с нетърпение!

 

Информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2021/ 2022 година

Приемът на ученици в Първи клас се извършва чрез

 ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА на Община Бургас

или на място в училището. 

 

Запознайте се със следните документи:

Заповед на Директора на ОУ " Христо Ботев" кв. Сарафово

Етапи 

Правила за прием на деца в ПЪРВИ клас в Общински училища

на територията на Община Бургас