ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

31.05.2023 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Разпределени по паралелки на учениците от I клас

за учебната 2022/2023 година

 

 

ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОЛАЧЕТА

           УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

          От 11.05.2022 г. започва записването за първи клас, което ще се проведе до 20.05. 2022 г..  Вашият избор е важен за децата Ви. Дали детето Ви ще се чувства спокойно, дали ще успее да се ориентира в големия свят на възрастните, дали ще намери приятели, дали ще формира умения за учене, дали ще може да развива своите заложби… И още много, много въпроси, на които търсите отговор.

         Подходящото училище за вашето дете е това, което ще му осигури атмосфера на обич, приятелство, сигурност и ще му даде възможност да се разгърне. При нас детето Ви ще бъде в центъра на педагогическото въздействие, където спокойно ще може да задава въпроси, където грешките няма да бъдат проблем, а път, по който да навлиза в света на науките. Свят, където добрите взаимоотношения са ВАЖНИ и неотменна част от целия процес на обучение и развитие. Където  ученици, родители, учители и ръководство са партньори и екипността е условието за добра работа и успех на детето. Основната ни задача е формирането на качества, които ще изведат детето ви успешно в бъдещето.

         В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово основен принцип в работата е диалогичността, изслушване на различни мнения и вземане на решения на основата на екипността. В центъра на нашата работа винаги е поставено ДЕТЕТО и неговото развитие. Усилено върим по  път на обновление, път към съвременно образование, път към модернизация, създаване на спокойна, защитена и творческа атмосфера за работа и сътрудничество на всички нива – ученици, родители, учители, непедагогически персонал, институции.

        В ОУ „ Христо Ботев“ кв. Сарафово Вашето дете ще бъде обичано и уважавано като личност, ще му дадем шанс за развитие, самочувствие, умения да се справя самò при критични ситуации, да взима самостоятелни решения и да разгърне потенциала си, умело водено от креативни, съвременни и компетентни учители. Ние сме училище, което ще даде на детето ви паспорт за бъдещето.

             

Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

        Може да използвате следните телефонни номера :

        ДИРЕКТОР: Калина Белева – 056/872389, 0879077020

        ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Димитрана Колева – 0886740824

        или на посочените имейли :           ouhrbotevsarafovo@abv.bgdimitrana.koleva@gmail.com,

            

       

За Ваше улеснение от 11.05.2022г. до20.05.2022г. от 08:00 часа до 14:30 часа в ОУ" Христо Ботев" ще има дежурен учител, който ще Ви помогне при кандидастването и оформянето на документите. 

Очакваме Ви с нетърпение!

Информация за приема на ученици в първи клас за учебната 2022/ 2023 година

Приемът на ученици в Първи клас се извършва чрез

 ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА на Община Бургас

или на място в училището. 

 

Запознайте се със следните документи:

Заповед на Директора на ОУ " Христо Ботев" кв. Сарафово

Етапи 

Правила за прием на деца в ПЪРВИ клас в Общински училища

на територията на Община Бургас