ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Прекрасни наши седмокласници- Гордеем се с вас!
Rome Dance Open 2019 
Рим Италия 
01.06.2019.г.
За двойката:
- Първо място - Валс
- Първо място - Латино Микс
За Стиляна:
- Първо място - Ча-ча-ча

Отлично представяне на състезанието на

СБНУ " Аз и числата"

 

Национална награда "Бисерче вълшебно" 2017

Грамоти за почетно жури

 

 

Отлично представяне на състезанието на СБНУ " Аз и природата"

 

Учениците от I до IV клас получиха грамоти от

СБНУ за високите резултати,

постигнати на състезанието " Аз рисувам"