ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Учители Начален етап

Иванка Стоянова

Класен ръководител IA  клас

Димитрина Делибалтова

Учител ЦДО IA  клас

Женя Стаматова

Класен ръководител IБ клас

Миглена Димитрова

Учител ЦДО IБ клас

Татяна Сарафова

Класен ръководител IВ клас

Нели Белчева

Учител ЦДО IВ клас

Мария Петкова

Класен ръководител на IIА клас

Ивелина Черкезова

Учител ЦДО   IIА клас

Катя Керина

Класен ръководител на IIБ клас

Светла Долапчиева

Учител ЦДО  IIБ клас

Димитринка Янакиева

Класен ръководител на IIIА клас

Недялка Моллова

Учител ЦДО IIIА клас

Мария Статева

Класен ръководител на IIIБ клас

Нели Белчева

Учител ЦДО IIIБ клас

Гергана Янева

Класен ръководител на IVА клас

Джена Скендерска -  главен учител

Класен ръководител на IVБ клас

Владимира Петрова

Учител ЦДО IV А и Б клас