ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Учители Начален етап

Гергана Янева 

Класен ръководител на I А клас

Иванка Стоянова

Учител ЦДО  I А клас

Джена Скендерска - главен учител

Класен ръководител на I Б клас

Недялка Моллова

Учител ЦДО  I Б клас

Татяна Сарафова

Кл асен ръководител на II клас

Женя Стаматова

Учител ЦДО II  клас

Мария Петкова

Класен ръководител на III клас
Катя Керина

Учител ЦДО  III  клас

Димитринка Янакиева 

Класен ръководител на IV Аклас

Мария Статева

Учител ЦДО IV А Бклас

Владимира Петрова

Класен ръководител на IV Б клас