ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г.  I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

31.05.2023 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.         VII – XI клас (18 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Учители Начален етап

Мария Петкова

Класен ръководител на IА клас

Ивелина Черкезова

Учител ЦДО   IА клас

Катя Керина

Класен ръководител на IБ клас

Светла Долапчиева

Учител ЦДО  IБ клас

Димитринка Янакиева

Класен ръководител на IIА клас

Недялка Моллова

Учител ЦДО IIА клас

Мария Статева

Класен ръководител на IIА клас

Нели Белчева

Учител ЦДО IIБ клас

Гергана Янева

Класен ръководител на IIIА клас

Джена Скендерска -  главен учител

Класен ръководител на IIIБ клас

Иванка Стоянова

Учител ЦДО III А и Б клас

Татяна Сарафова

Класен ръководител на IV клас

Женя Стаматова

Учител ЦДО  IV клас