ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Ваканции

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

Неучебни дни

22.09.2020 г. -       почивен ден

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

1. Клуб "Графична анимация". Тематична област - Дигитална креативност. Ръководител: Радослав Жеков

2. Клуб "Английски език - прозорец към света". Тематична област - Гражданско образование. Ръководител: Силвана Александрова

 

3. Клуб "Мажоретки". Тематична област - Спорт. Ръководител: Джена Скендерска

 

4. Клуб "Сръчни ръчички". Тематична област - Изкуство и кулрура. Ръководител: Димитринка Янакиева