ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за следващият ден“, финансирано по ОП „НОИР“, съфинансирано от ЕС чрез Европейските структури и инвестиционни фондове

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г.  I - XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.         XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.         І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.         IV – VІ клас (16 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар

 

Новини

 

Нашата Иновация

„Здрава планета- Планета на здравите“

Описание на проекта:

В продължение на две учебни години ученици и учители, съвместно с  родители  и други организации ще разширяват, надграждат и обогатяват своите знания и умения за постигане на основната цел на проекта.

Името на ИУЧ и за двата випуска е  „Екология”.  Дейността му ще се вплита  с използване на междупредметните връзки, като се фокусира върху подобряване на отношението към предметите по: Човекът и природата, Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство, Български език и литература, Компютърно моделиране.

Цел: 

1. Да се развие се интересът eкологичното и здравословното мислене у учениците.

2. Да се засили любопитството на учениците към различни видове спорт.

3. Да се разширят  познанията за човешкото тяло и правилните грижи за човешкия организъм.

1. Запознаване с различни образователни системи и методи на преподаване;

2. Обмен на добри практики и идеи, които биха могли да стимулират нововъведенията в преподавателската работа с деца и по-специално по математика.

3. Създаване на възможност за развитие на нови умения или прилагане на практика на стари умения в хода на изпълнението и управлението на проекта.

 

Днес, 16.03. 2023г. се извърши мониторинг на иновативната дейност на училището от Галя Киркова - старши експерт по обучение в начален етап.

Посетен бе урок по ИУЧ " Екология" в трети "Б" клас, с класен ръководител г-жа Джена Скендерска на тема : "Да подредим масата за хранене.Как да сгънем салфетка?"

Снимки тук